KEIS0 - Excel pro mírně pokročilé

Tento seminář Vám umožní:

 • vytvářet v Excelu tabulky s vložením vzorců, úpravou stávajících vzorců
 • využit jednoduché funkce jako je SUMA, KDYŽ, CONTACTENATE aj.
 • graficky upravit tabulku za použití rámečků, velikosti písma, nastavení barev, nastavení zarovnání
 • doplnit tabulky různými typy grafů
 • upravit tabulku na tisk jedné stránky nebo při rozsáhlé tabulce optimalizovat na tisk více stránek

Cíle semináře

Práce s počítačem resp. s Excelem by měla patřit k základním dovednostem každého kancelářského pracovníka. V souladu s tímto předpokladem samozřejmě i každý o sobě tvrdí, že opravdu s počítačem pracovat umí. Mnohdy však tito pracovníci stráví při tvorbě i třeba relativně jednoduché tabulky spoustu času. Přitom si ani neuvědomují, jak je jejich práce neefektivní a nepřímo tím zvyšují mzdové náklady firmy.

Cílem semináře KEIS0 je umět v relativně krátkém čase vytvořit středně složité graficky propracované tabulky včetně grafů připravené k tisku. Dále pak umět použít v praxi velmi jednoduché datové analýzy a nastavit si pracovní prostředí dle svých potřeb.

Obsah semináře

Výstavba jednoduchých tabulek se základní grafikou
 • naučit se sestavit tabulky s jednoduchými vzorci
 • vytvořit základní formátování tabulky
Graf a tisk
 • naučit se vytvářet základní grafy
 • naučit se připravit list pro tisk
 • naučit se tisknout i sestavy na několik listů
Výstavba složitějších tabulek s propracovanou grafikou
 • naučit se efektivně vytvořit i rozsáhlejší tabulku
 • naučit se co nejefektivněji doladit již existující grafiku
 • naučit se vytvářet formuláře s propracovanou grafikou
Přizpůsobení si pracovních nástrojů
 • naučit se nastavovat pracovní panely
 • naučit se pracovat s listy
 • naučit se zamykat listy, sešit
 • naučit se pohybovat v rozsáhlých tabulkách
Jednoduché datové analýzy
 • umět si sečíst nebo vyfiltrovat data podle kritérií
 • umět záznamy seřadit
 • naučit se doplnit do tabulky středně složité vzorce
 • naučit se využívat stavový řádek pro ad-hoc dotazy

Místo konání a cena

Seminář realizujeme jako firemní přímo v sídle Vaší společnosti. Dle požadavků zákazníka realizujeme jednodenní nebo dvoudenní variantu.

Potřebujete poradit?


Petra Březinová
 778 700 767
 brezinova@kegler.cz