Přehled seminářů

KEIS0 - Excel pro začátečníky

Cílem semináře KEIS0 je umět v relativně krátkém čase vytvořit středně složité graficky propracované tabulky včetně grafů, připravené k tisku. Dále pak umět použít v praxi velmi jednoduché datové analýzy a nastavit si pracovní prostředí dle svých potřeb.


KEIS0P - Excel pro pokročilé

Seminář KEIS0P představuje výběr nejdůležitějších funkcionalit, které umožní efektivně zpracovat a analyzovat data; pomocí praktických příkladů lze za jediný den získat všechny nezbytné znalosti pokročilého uživatele Excelu.

 

KEIS1 - Excel pro analytiky a controllery

Seminář zaměřený na výuku automatizačních prvků typu kontingenční tabulka, dynamické propojení tabulek, vyhledávání dat v datových skladech. Důležitou součástí výuky jsou importy dat z textových souborů a následné vytváření strukturovaných dat. Na závěr je ukázka tvorby EIS aplikace s formulářovými prvky.

Praha: 14. - 15. 11. 2019 | Volná místa  
 

KEIS2 Power Query - Zpracujte 10 mil. řádků v MS Excel

Seminář je určený pro všechny typy pracovníků, kteří chtějí zefektivnit svoji práci s MS Excel při zpracování dat. Důraz je kladen především na automatizaci postupů při importu dat a následné tvorbě reportů. Seznámíme Vás s moderním prostředím doplňku Power Query...

 

KEIS3 - Základy maker I

Seminář je zaměřený na výuku maker a prostředí VBA (metody krokování a ladění, organizace excelovských projektů atd.). Výsledkem semináře je vytvořený plně automatizovaný reportovací systém, který bude schopen provádět drill-down analýzy, klikem na buňku aktualizovat grafy a řídit celou aplikaci pomocí vytvořených tlačítkových menu.

Praha: 19. - 20. 11. 2019 | Volná místa  
 

KEIS4 - Pokročilá makra II

Seminář je zaměřen na výuku složitějších automatizačních procedur (maker). Výsledkem semináře bude vytvořený plně automatizovaný MIS, který bude schopen pomocí uživatelského formuláře importovat data, tato data zkontrolovat na chybové položky, doplnit nové položky do číselníků a data vložit do datového skladu. V dalším procesu systém opět plně automatizovaně připraví data pro plánovače a zpětně tato naplánovaná data naimportuje do datového skladu.

Praha: 28. - 29. 11. 2019 | Volná místa  
 


Firemní semináře

Nabídka našich firemních seminářů umožňuje firmám přizpůsobit obsah semináře jejich specifickým potřebám.

Audit

Chcete-li si ověřit své znalosti v aplikaci MS Excel, využijte našeho unikátního multimediálního dotazníku.

Více

Reference

Ing. Libor Holík

Finanční ředitel, Škoda JS

...Excel se dá využít jako databáze, která se může chovat živě, dá se rozvíjet, nastavovat různé pohledy. Ale hlavně jsem pochopil, jak to udělat, aby to systém zvládnul a počítač několik hodin marně nepřepočítával mnoho tisíc vzorců...

Více

Ing. Michal Nahálka

Finanční ředitel, Moldcast

...od doby absolvování semináře mám v průběhu krátkého času přístup k analýzám dat, které mi předtím trvaly několik hodin...

Více

Ing. Daniel Prostějovský

Finanční ředitel, LeasePlan

...musím ohodnotit především dvě věci: je zcela zřejmá obrovská praxe se sestavováním analytických postupů a naprosto dokonalý pedagogický přístup k probírané látce...

Více

Potřebujete poradit?


Petra Březinová
 778 700 767
 brezinova@kegler.cz