Systém KeMIS

KeMIS – manažerský IS pro řízení nákladového/výnosového controllingu

KeMIS je manažerský informační systém typu klient-server, který má však z našeho pohledu dvě zásadní odlišnosti oproti jiným manažerským systémům:

Generátor uživatelských formulářů s možností definice řádek-účet-středisko

Obr.: Na obrázku je příklad manažerské výsledovky s rozdělením na část tvorby krycího příspěvku a analýzu fixních nákladů. Seznam těchto řádků i jejich význam nadefinoval manažer. Analytik ke každému řádku přiřadil seznam účtů (obecně položek), jejichž hodnoty by měly spadat do daného řádku výkazu. Dále si všimněte, že již při definici ihned v posledním sloupci se zobrazují hodnoty výkazu. Takže rovnou již při vytváření tohoto výkazu si analytik může zkontrolovat správnost nastavení na nějakou excelovskou předlohu, kterou má z předchozích období.

Tento uživatelský formulář je vidět ve všech souvisejících reportech (dále jen pohledech).

Obr.: Na obrázcích vidíte neustále stejný formulář (stejné řádky) pouze v jiných pohledech (odlišuje se struktura sloupečků). Formulář analytik nadefinoval pouze jednou, ale je vidět ve všech pohledech.

V předchozím příkladu jsme si přiblížili práci s uživatelským formulářem, kde účet (obecně položka) je přiřazen právě na jeden řádek výkazu. Může však nastat mnohem komplikovanější situace, kde jeden účet může patřit na různé řádky výkazu podle toho, na jaké středisko byl daný obrat zaúčtován. Například účet 501001 na středisku S10 patří na řádek 1 uživatelského formuláře a ten samý účet 501001 na středisku S20 může patřit na řádek 2 uživatelského formuláře.

Uživatelsky nastavitelný datový interface pro externí výpočty v excelu

Tyto dvě funkcionality jsou hlavním důvodem otevřenosti systému pro uživatelské zásahy. Firemní specifika si analytik řeší sám, aniž by musel problematiku vysvětlovat našemu konzultantovi. Tím se výrazně ušetří čas a tedy i náklady. Zjednodušeně se dá tedy říci, že my dodáme jakoby „prázdný systém“, ale duši ve formě vytvořených uživatelských formulářů a podpůrných excelovských propočtů do něj vkládá sám uživatel.

Obr. Na obrázku je obecné schéma manažerského informačního systému; zvýrazněné části dle našeho názoru představují konkurenční výhodu proti ostatním MIS