Průvodce výstavbou reportingových systémů

Cílem tohoto průvodce je být nápomocen při výstavbě reportingového systému a přitom se vyvarovat problémům, které nejčastěji projekty tohoto typu provázejí. V tomto průvodci se budeme snažit implementaci reportingového systému popsat jako komplexní dílo a předat zkušenosti z několika desítek implementací reportingových systémů. Spolu s námi si budete moci jakoby projít fiktivní implementací takového systému a získat praktické zkušenosti, aniž byste byli nuceni udělat stejné chybné kroky jako my v minulosti.

V našem pojetí za reportingový systém považujeme soubor procesů, postupů, počítačových programů a datových uložišť, jejichž cílem je co nejefektivněji vytvářet reporty pro podporu řízení firmy. Reportingový systém může být postaven na Excelu nebo na produktech typu Business Intelligence (často označována jako BI, MIS nebo Data Warehouse). Pokud tento svět BI začínáte teprve poznávat, doporučujeme Vám se nejprve seznámit se základními principy těchto technologií založených na datových skladech a uvědomit si rozdíly proti „klasickému“ reportování pomocí kopírování dat přímo do reportů. Podrobnosti najdete v článku Úvod do světa reportingových systémů.

Naše společnost se zabývá implementacemi reportingových systémů jak na bázi Excelu tak i v plně profesionálním řešení KeMIS postaveném na SQL Serveru a obslužných aplikaci vyvíjených v prostředí .net. Jelikož máme zkušenosti s implementacemi reportingových systémů jak v prostředí BI tak i v Excelu, dovedeme provést srovnání výhod a nevýhod těchto obou koncepcí. Nečekejte však od nás jednoznačné doporučení. Nedá se jednoznačně rozhodnout, které prostředí je pro výstavbu reportingového systému vhodnější. Obě prostředí mají větší či menší nevýhody.

Cílem tohoto průvodce je být nápomocen při výstavbě reportingového systému a přitom se vyvarovat úskalím, které nejčastěji projekty tohoto typu provázejí. Ještě před vlastní realizací je nutno provést rozhodnutí, zda reportingový systém budete vytvářet dodavatelsky (typicky implementací BI) nebo vlastními silami (typicky v prostředí Excelu). Méně typické řešení je realizace reportingového systému v Excelu dodavatelským způsobem. Naše společnost tento typ projektů běžně realizuje a i tímto způsobem lze dosáhnout zásadní kvalitativní změny v reportingu.

Kvalita a efektivnost reportingového systému je závislá na lidech, kteří tento systém implementují. Zatímco při implementaci reportingového systému dodavatelským způsobem se můžete spolehnout na externí konzultanty, při výstavbě reportingového systému v Excelu kvalita a zkušenosti realizačních analytiků je naprosto zásadní předpoklad úspěchu. Tomuto tématu je věnován samostatný článek Jak poznat kvalitního analytika. V tomto textu jsou nastíněny metody, jak zhodnotit kvalitu reportingu i zkušenosti analytiků, kteří jej zabezpečují.

Pokud Vás naše zkušenosti nebo názory zaujaly, rádi se s Vámi o ně podílíme nezávaznou prezentací. Pokud byste se chtěli s námi setkat osobně, klikněte prosím na následující tlačítko: KONTAKTUJTE NÁS

Seznam článků seriálu „Průvodce výstavbou reportingového systému“:

  • Úvod do světa reportingových systémů
  • Nejčastější problémy reportingových systémů
  • Pro výstavbu reportingového systému je vhodnější Excel nebo BI?
  • Jak vybrat kvalitní systém BI
  • Jak implementovat reportingový systém na bázi Excelu
  • Jak poznat kvalitního analytika