Publikované články

O některých manažerech je známo, že dovedou řídit firmu bez strategie, finanční plán považují za nutné zlo pro banku (aby zachovala přízeň), pod pojmem controlling si představí kontrolu a informace považují za výsadu informatiků. Mnohdy se za tímto sebevědomím skrývá jen to, že vlastně nejsou schopni strategii podniku vytvořit, že nepochopili význam finančního plánu pro řízení firmy a že prostě neví, jaké informace by vlastně měly k řízení potřebovat.

Náš kvíz formou otázek, a tedy i zamyšlení, vám může nabídnout určité manažerské pohledy a principy, které by mohli způsob řízení vaší firmy určitým způsobem zdokonalit. Na některé otázky však můžete mít odlišný názor a klidně připouštíme, že ve vašich podmínkách i správnější. Přesto si zkuste pomocí našeho testu vytvořit názor na práci s manažerskými informacemi u vás ve firmě a věříme, že zde najdete i mnoho námětů k hlubšímu zamyšlení.

Kvíz controllingu

Excel je úžasný nástroj, bez kterého si většina z nás analytiků rozbory již nedovede představit. Excel však lze využívat na různé úrovni. V Excelu je možno vytvářet jednoduché tabulky a grafy, nebo s nástroji typu kontingenční tabulka provádět složitější analýzy a nebo dokonce pomocí vyhledávacích funkcí stavět i manažerské aplikace. Článek podává informaci o automatizačních postupech, které má Excel v sobě zahrnuty a které lze využít při tvorbě automatizovaných rozborů.

Excel nejsou jen tabulky

Manažeři si postupně stále více uvědomují, že pro řízení a rozhodování je nutné mít rychlé a přesné informace. Z tohoto důvodu firmy implementují nové, mohutnější a komplexnější informační systémy. Brzy však poznají, že tyto základní informační systémy (ERP) zpravidla vyřeší účetnictví, sklady a prodej, málokdy jsou však přímo zaměřeny na podporu rozhodování. Proto obvykle následuje další investice, tentokrát do manažerského informačního systému (MIS) a očekávají od něj, že výrazně zvedne úroveň řízení ve firmě. Mnohdy však ani tato investice nesplní očekávané přínosy. Článek se pokouší zamýšlet nad příčinami neúspěšných implementací MIS.

Implementace MIS