Reportingový systém v MS Excel

Reportingový systém je založen na kaskádě datových uložišť a obslužných programech, které si na základě zadání analytici sami vytváří v prostředí Excelu. Naší snahou je v tomto typu projektu co nejvíce práce přenechat firemním analytikům, aby byl vůči nim maximálně otevřený. Důležité je, aby analytici měli dostatečné znalosti a byli schopni použít všechny automatizační komponenty, které Excel nabízí. Naprosto klíčovou osobou je projektant reportingového systému, který navrhuje schéma datových toků i komponenty, které je nutno při realizaci použít. V případě, že tento pracovník má dostatek zkušeností, může to být i interní zaměstnanec. Pokud ale nikdo z členů analytického týmu žádný komplexní reportingový systém zatím neprojektoval, jsme schopni vypracovat projekt za Vás jako poradenskou službu i dohlížet nad jeho realizací.

Obr. Data jsou uložena v části v databázi i na listech Excelu, kvůli pomalosti Excelu je nutná určitá zkušenost s návrhem, jinak velmi snadno vznikne velký datový „moloch“, který bude z hlediska rychlosti odezvy Excelu pro praxi nepoužitelný.