KEIS3 - Základy maker I

Nové znalosti ze semináře KEIS3 Makra Vám umožní:

  • pustit z hlavy problémy s aktualizací dat
  • vytvořit jednotný strukturovaný datový sklad
  • nahradit nekonečné množství grafů a tabulek analýzou drill-down
  • konzultovat problematické otázky Vaší firmy s lektorem přímo na místě

Místo konání a cena

Praha: 8 900 Kč bez DPH
Délka: 2 dny

Termín nejbližšího kurzu:

  • 12.-13.11.2020 (Praha 10 Strašnice - viz propozice)
  • poptávku/objednávku zasílejte mailem na adresu: ondruskova.keglerova@kegler.cz
  • obratem Vám zašleme potvrzení objednávky

Naučte se aktualizovat svoje aplikace automaticky!

Makra jako základ automatizace

Zde se naučímemakra prohlížet, krokovat a upravovat. Pokud tedy při nahrávání makra uděláme chybu, naučíme se tuto chybu najít a opravit ji tak, abychom nemuseli celé makro vytvářet znovu. Budeme umět po jednotlivých krocích sledovat činnost makra a okamžitě si kontrolovat, jaké změny v sešitu provádí. To umožní vytvářet složitější makra, která budou schopna za nás převzít daleko větší část práce než je pouhé formátování nebo kopie dat.

Automatizované načtení dat z datového skladu

Vytvořit výstup ze strukturovaného datového skladu je poměrně jednoduché. Problém však bývá v tom, že data nejsou obvykle strukturovaná a nejsou na jednom místě. Zpravidla je máme “roztroušeny“ v několika souborech nebo listech. Vytvořit novou verzi rozborů nebo dat představuje provést desítky ručních operací a aktualizací. Cílem je mít data strukturovaně na jednom místě a tvořit automatizované rozbory s podporou maker. Na Jakékoliv výstupy z tohoto centrálního úložiště dat je možné provádět například pomocí ovládacího formuláře.

Analýza drill-down

Při výstavbě Manažerského informačního systému obvykle narazíme na problém velkého množství výsledných tabulek či grafů a dynamické filtrování není jednoduchá záležitost. V semináři KEIS2 si ukážeme algoritmy, pomocí kterých se budeme schopni procházet různými úrovněmi skupin výrobků (komodita – skupina – výrobek) - analýza drill-down.

Automatizace výkaznictví

V předchozím semináři jsme vytvořili univerzální formulář - výsledovku. Nyní tento výkaz doplníme dalšími funkcionalitami a vznikne tak kompletní model, který bude díky kontingenčním tabulkám schopen zpracovat mnohem větší množství dat a budeme je ovládat pomocí maker.

Konzultace

Na semináři je vyhrazený blok pro konzultace problematických otázek Vaší firmy s lektorem. Rádi Vám poradíme s aplikací nových funkcí, metod a postupů přímo ve Vašich rozborech. Připravte si proto svá data a rozbory, které byste rádi konzultovali.

Pro koho je určen

Seminářje určen pro ekonomy nebo controllery, obchodní analytiky a logistiky, tedy pro ty pracovníky, kteří zajišťují informační servis pro management anebo jejich náplní práce je analýza dat. Seminář předpokládá znalosti na úrovni semináře KEIS1 (na začátku semináře je vždy opakování potřebných znalostí v rozsahu přizpůsobeném účastníkům).

Termíny

Potřebujete poradit?


Monika Ondrušková-Keglerová
 778 700 767
 ondruskova.keglerova@kegler.cz