KEIS4 - Pokročilá makra II

Podpora procesu plánování a finančí analýzy

Práce analytika se z velké částí sestává z neustálého přenášení dat z jednoho souboru do druhého. Jde o časově zdlouhavý proces, který je navíc náročný i na přesnost prováděných operací. Přitom tyhle operace lze provádět zcela automatizovaně...

Nové znalosti ze semináře KEIS4 Vám umožní:

 • Naučíte se maximálně využít excelovských možností, dostanete se až na samý vrchol použití Excelu
 • Postavíte si kompletní plně automatizovanou aplikaci odolnou proti implementačním i uživatelským chybám.
 • Naučíte se používat další "inteligentní" automatizační funkcionality Excelu, které budou schopny vyřešit nebo reagovat na mnoho nepředvídatelných situací jako je například chybějící soubor vstupních dat.
 • Zdokonalíte způsob komunikace mezi Excelem a uživatelem pomocí dialogových boxů
 • Vyzkoušíte si plně automatizovaný import dat do Excelu z SQL Serveru a MS Access

Pro koho je seminář určen

Seminář předpokládá osvojení si znalostí z předchozího semináře KEIS2 nebo základní znalost práce s VBA (Visual Basic for Application).

Místo konání a cena

Praha: 8 900 Kč bez DPH
Délka: 2 dny

KEIS4 - Proces plánování a analýzy prodeje (fixních nákladů)

Vyzkoušíte si celkem tři typy automatizovaného přenosu dat mezi soubory.

Obsah semináře

Aktualizace datového skladu

 • Import dat z excelovského souboru do datového skladu
 • Ošetření chyby při neexistujícím souboru
 • Vytvoření funkce otevření souboru s předávanými parametry
 • Datové nečistoty - identifikace chybových položek
 • Automatizovaná tvorba a reaktualizace číselníků

Řízení běhu programu

 • Automatizované spouštění maker při otevření/zavření aplikace
 • Návrh a praktické využití formulářů
 • Dialogové boxy jako nástroj komunikace mezi uživatelem a aplikací
 • Ovládací prvky

Automatizovaný import dat ze souboru typu databáze (Access)

 • Vytvoření "datového tunelu" do databáze SQL Server a MS Access
 • Import dat s aktivním filtrem
 • Vytvoření komplexní funkce importu dat s řízenými parametry

Procesní podpora finanční analýzy a procesu plánování

 • Automatizovaná tvorba reportů podle středisek/účtů fixních nákladů
 • Vytváření excelovských souborů podle seznamu plánovacích uživatelů
 • Automatizované rozesílání vytvořených souborů mailem
 • Zpětný import upravených dat plánovacími uživateli do datového skladu

Termíny

Potřebujete poradit?


Monika Ondrušková-Keglerová
 778 700 767
 ondruskova.keglerova@kegler.cz