KEIS0P - Excel pro mírně pokročilé

Cílem semináře není školení, ale předání zkušeností, dovedností a poznatků.

Proč mě to v Excelu tak dlouho trvá:

  • dlouho hledám, kde získat data
  • data nelze jednoduše porovnávat
  • nemohu si vzpomenout na správnou funkci
  • často opakuji obdobné a neefektivní postupy
Základem efektivní práce v Excelu není znalost co největšího množství funkcionalit, ale umět používat ty nejdůležitější pro mou pracovní pozici.

Asi každý z nás absolvoval nějaké školení o Excelu a odcházel nadšen jak je ten program perfektní a co všechno umí. Ale po několika dnech se znalosti rychle ztrácí a uživatel se postupně stává věčným začátečníkem.

Nebuďte věčným začátečníkem v Excelu!

Díky naší unikátní metodě vzdělávání, se Excel konečně stane tím správným nástrojem na zrychlení Vaší práce.

Pro koho je seminář určen:

Seminář je určen pro ekonomy, logistiky, výrobní a obchodní analytiky, tedy pro ty pracovníky, jejichž náplní práce je zpracování dat. Dále pro manažery, vedoucí týmu či řešitele projektů na všech útvarech.

Seminář předpokládá pouze ty nejzákladnější znalosti Excelu na úrovni sestavení jednoduché tabulky.

Místo konání a cena

Praha: 2 900 Kč bez DPH
Délka: 1 den

Forma výuky

Seminář je jednodenní a probíhá formou praktických cvičení na počítači. Každý účastník bude mít k dispozici svůj počítač. Každý účastník obdrží podrobný průvodní manuál, kde jsou všechny příklady popsány v jednotlivých krocích. Ke každému příkladu jsou přichystány data ve formě souborů Excelu, na kterých se provádí vlastní cvičení. Veškeré datové soubory obdržíte na CD nosiči.

Výuka probíhá ve verzi Excelu 2016, 2013, 2010 nebo 2007.

Základní cíle

Naučit se účinně požívat funkcionality, bez kterých se v dnešní době neobejde žádný pracovník, který potřebuje získávat datové informace. Každý by chtěl, aby stejný objem práce zvládl za polovinu času. Cíle našeho semináře jsou ještě vyšší. Máme zkušenosti, že po získání našich dovednosti budete schopni některé činnosti při práci s Excelem zvládnout opravdu za zlomek času. Návratnost tohoto semináře je téměř okamžitá.

Pro koho seminář není určen

Není určen pro pracovníky, kteří v Excelu pouze vyplňují přichystané tabulky či používají již hotové přehledové aplikace.

Také není určen pro profesionální analytiky. Pro ty je připraven pokročilejší seminář „KEIS1 - organizace dat a datové modely“

Příklady praktických cvičení ze semináře KEIS0P

Efektivní práce s daty

V datových souborech je potřeba se rychle orientovat a stejně rychle je vybírat, kopírovat a upravovat. Podobně se naučíte rychle vkládat a editovat složité funkce. Součástí výuky jsou i příklady úpravy reportů z informačních systémů a jejich příprava pro další zpracování.

Porovnávání, třídění a čištění dat

Častým praktickým úkolem je porovnávání různých i zdánlivě nekompatibilních údajů. Naučíte se je nejen porovnávat, ale také odstranit duplicity, chybné hodnoty a používat základní analytické nástroje.

Rozhodovací a vnořené funkce

Nejdůležitější funkce v případné kombinaci s podmíněným formátem, často dokáží jednoduchým způsobem nahradit profesionální zakázkové aplikace. Zjednodušené vnořování funkcí bude pro Vás představovat zcela zásadní změnu při práci s funkcemi.

Kontingenční tabulky - hloubková analýza dat

Touto funkcionalitou lze velmi variabilně provádět rozbory. Můžete si vytvořit téměř libovolnou strukturu tabulky nebo zadat filtry. Využívá se především pro ad-hoc dotazy, tedy pro získání operativních informací. V semináři se naučíme nejdůležitější funkcionality a především si je dostatečně procvičíme.

Dynamické propojování více zdrojů dat

Jde o řádkové propojení dvou tabulek, které mají různý počet položek nebo jsou nestejně setříděny. Nahrazuje ruční přiřazování hodnot mezi tabulkami. Naučíte se využívat číselníky, které Vám umožní data správně strukturovat.

Termíny

Potřebujete poradit?


Monika Ondrušková-Keglerová
 778 700 767
 ondruskova.keglerova@kegler.cz