Obchodní podmínky

Po přijetí Vaší objednávky Vám vystavíme zálohovou fakturu. V případě hromadné objednávky bude zálohová faktura vystavena na všechny účastníky dohromady. Účastnický poplatek za školení musí být uhrazen nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením semináře. Neproběhne-li platba za účastníka 5 dní před konáním semináře, může být nabídnuto Vaše místo jiným účastníkům. V případě přihlášení těsně před termínem konání kurzu, se může účastník domluvit o hotovostní platbě, ta však musí být provedena před zahájením semináře.

Daňový doklad vystavujeme po realizaci platby, fakturu vystavujeme v poslední den semináře a je obvykle zaslána elektronicky případně na vyžádání poštou.

Každé zrušení účasti (storno) musí být oznámeno písemně. V případě odhlášení v průběhu 3 až 10 dní před konáním semináře získáte zpět 50% ceny semináře. Nevztahuje se na případ, kdy účastník za sebe vyšle náhradu.

Při odhlášení 3 a méně dní před konáním semináře, nebo při neúčasti bez odhlášení, Vám bohužel platbu za seminář nemůžeme vrátit. Nevztahuje se na případ, kdy účastník za sebe vyšle náhradu.

Po obdržení Vaší objednávky Vám písemně potvrdíme Vaše zařazení do semináře.

Vyhrazujeme si právo přesunout data konání seminářů v případě, že dojde k události, která konání semináře znemožní (zásah vyšší moci, onemocnění lektora apod.). V takovém případě to bude neprodleně sděleno zájemcům a zároveň s nimi bude sjednán nový termín semináře.

Taktéž si vyhrazujeme právo neuskutečnit plánovaný seminář, pokud se ani 3 pracovní dny před začátkem semináře závazně nepřihlásili více jak čtyři uchazeči. V tomto případě bude s již přihlášenými sjednán dohodou nový termín konání, nebo vrácena již uhrazená částka.

Potřebujete poradit?


Monika Ondrušková-Keglerová
 778 700 767
 ondruskova.keglerova@kegler.cz