KEIS2 Power Query

Zpracujte 10 mil. řádků v MS Excel

Co Vás v semináři naučíme?


 • pomocí Power Query zpracovat 10 mil. řádků
 • pracovat se základním pilířem nástrojů Power BI
 • automatizovat proces importu dat
 • vytvořit datový sklad
 • vytvořit automatizované reporty
 • sestavit moderní dashboard

Cílová skupina a obsah semináře

Seminář je určený pro všechny typy pracovníků, kteří chtějí zefektivnit svoji práci s MS Excel při zpracování dat. Důraz je kladen především na automatizaci postupů při importu dat a následné tvorbě reportů. Seznámíme Vás s moderním prostředím doplňku Power Query, který umožňuje importy z různých datových zdrojů. V průběhu semináře záměrně pracujeme s rozsáhlým zdrojem dat o celkovém počtu 10 mil. řádků, abychom účastníků ukázali, že ani tak objemný datový zdroj nepředstavuje problém. Ukážeme si, jak z naimportovaných dat sestavit datový sklad. Pomocí automatizačních funkcionalit vytvoříme reporty a na závěr semináře sestavíme dashboard.

Forma výuky

Seminář je dvoudenní a probíhá formou praktických cvičení na počítači. Každý účastník bude mít k dispozici svůj počítač a obdrží podrobný průvodní manuál, kde jsou všechny příklady popsány v jednotlivých krocích. Ke každému příkladu jsou přichystány data ve formě souborů Excelu, na kterých se provádí vlastní cvičení. Veškeré datové soubory obdržíte na CD nosiči. Výuka bude probíhat ve verzi Excelu 2016 / 2013 / 2010.


Místo konání a cena

Praha: 8 900 Kč bez DPH
Délka: 2 dny

Termín nejbližšího kurzu:

 • 15.-16.10.2020 (Praha 10 Strašnice - viz propozice)
 • poptávku/objednávku zasílejte mailem na adresu: ondruskova.keglerova@kegler.cz
 • obratem Vám zašleme potvrzení objednávky

Procesní schéma zpracování dat KEIS Power Query

Datové zdroje

 • import dat ze všech běžných datových zdrojů
 • zdroj může obsahovat i 10 mil. řádků
 • součástí procesu importu dat je kontrola datových nečistot (např. chybějící střediska)

Power Query

Nahrazuje zastaralý MS Query s těmito výhodami:

 • výrazně vyzrálejší a intuitivnější ovládání
 • umí vložit data kromě Excelu i do Power Pivotu
 • vytváření vazeb mezi datovými zdroji (relace)

Datový model

 • možnost sdílet jeden datový model několika analytiky
 • výuka metod strukturování dat
 • makra pro vkládání nově naimportovaných dat
 • kontrola úplnosti číselníků

Reporty

 • automatická aktualizace dat při změně filtru (rok, výrobek, zákazník atd.)
 • přímé napojení na datový sklad
 • položkový výpis vybrané hodnoty

Dashboard

Dashboard Vám umožní sledovat klíčové parametry Vašeho byznysu na jedné obrazovce. Dashboardy jsou dnes součástí většiny vyspělých IS. Na semináři KEIS-PWQ se naučíte vytvořit vlastní dashboard v MS Excel, za pomocí ovládacích prků, které jsou v excelu běžně dostupné.

Termíny

Potřebujete poradit?


Monika Ondrušková-Keglerová
 778 700 767
 ondruskova.keglerova@kegler.cz