Ing. Libor Holík

Ředitel Bussines Controllingu, ŠkodaJS, a.s.

Můžete se nám v krátkosti představit a říci, v jaké společnosti pracujete?

Jmenuji se Libor Holík a od roku 2002 pracuji v úseku Business Controlling akciové společnosti Škoda JS v Plzni. Naše společnost se zaobírá především dodávkou velkých investičních celků pro jaderné elektrárny, jejich servisem a také výrobou komponent a unikátních zařízení pro jaderné elektrárny.

Jaké je Vaše pracovní pozice a k čemu využíváte Excel?

Od roku 2011 pracuji na pozici ředitele úseku Business Controlling. Nyní řídím zhruba kolem desítky kolegů, kteří se zaobírají shromažďováním velkého množství dat napříč společností. Tyto data dále zpracováváme a tvoříme z nich plány, reporty a hlavně predikce vývoje společnosti, a to nejen pro management společnosti, ale také pro naše akcionáře v Rusku. Abychom v krátkém čase uspěli s analýzou všech informací, využíváme denně Excel a několik let také na něj navázané datové sklady v Accessu. Bez těchto aplikací bychom náš specifický reportovací systém vůbec nemohli provozovat a rozvíjet.

V minulosti jste se zúčastnil semináře Excelu se společností Kegler s.r.o. Nakolik jejich návody byly pro Vás inspirativní a zda si na jejich postupy vzpomenete ještě po letech?

S excelem jsem poprvé začal pracovat někdy v roce 1995 na pozici controllera ve společnosti Plzeňská energetika. Tehdy jsem ještě nezpracovával takové množství dat a ani jsem nevěděl, jaké možnosti nám tato aplikace umožňuje. Postupem času jsem tzv. dovytěžil všechny své kolegy, kteří mi radili s excelem a začal jsem se poohlížet po nějakém profesiálním kurzu, kde bych se dozvěděl více, než na běžných kurzech které mi nedávali nic nového. Tušil jsem, že se dá excel lépe využít, ale nevěděl jsem jak na to. Někdy kolem roku 2000 mne zaujala nabídka na kurz excelu pro pracovníky controllingu. Už to spojení – excel pro controlling - mi napovídalo, že to je to, co asi hledám. A nemýlil jsem se. Kurz byl rozdělen na tři samostatné části, a už po prvním běhu jsem se na excel začal dívat úplně jinak než doposud. Ne že bych se dozvěděl pouze nějaké nové vzorce, funkce a případně kontingenční tabulku. To jsem již dávno znal. Ale začal jsem více chápat, že se dá excel využít jako databáze, která se může chovat živě, dá se rozvíjet, nastavovat různé pohledy, ale hlavně jsem pochopil, jak to udělat aby to sytém zvládnul a počítač několik hodin marně nepřepočítával mnoho tisíc vzorců. Ihned po prvním běhu jsem se přihlásil na další dva a v práci jsem během pár dní přepracoval controllingový systém. Byl jsem rychlejší, zpracovával jsem násobně větší množství dat a začalo mne to více bavit. Velmi dobře si pamatuji na úvodní hodinu semináře pana Keglera, kdy nás uvítal slovy : „ … a nyní si během půl hodinky ukážeme pár věcí, které možná někteří z vás znáte, ale my je budeme potřebovat všichni, abychom mohli dále efektivně pracovat.“ A mohu vám potvrdit, že těchto „pár vychytávek“ včetně jednoduchých maker používám denně při své práci a bez nich si to už vůbec nedokážu představit.