Ing. Michal Nahálka

Jednatel, Moldcast

Můžete se nám v krátkosti představit a říci, v jaké společnosti pracujete?

Mé jméno je Michal Nahálka. Jsem spolumajitelem nebo majitelem 4 firem. Tři z nich jsem spoluzakládal a ve dvou z nich - Moldcast Holešov a Lakšmí s.r.o. jsem dosud jednatelem. Moldcast s.r.o. je malá slévárna zaměřená na kusovou a prototypovou výrobu odlitků ze slitin hliníku a Lakšmí s.r.o. je zase firma, která provozuje vegetariánskou restauraci Prašád – restaurace pro zdraví.

Jaké je Vaše pracovní pozice a k čemu využíváte Excel?

V obou společnostech pracuji jako jednatel firmy. Nemáme žádný manažerský informační systém. Všechny analýzy si tedy dělám sám v Excelu.

V minulosti jste se zúčastnil semináře Excelu se společností Kegler s.r.o. Nakolik jejich návody byly pro Vás inspirativní a zda si na jejich postupy vzpomenete ještě po letech?

Před absolvováním kurzu ve společnosti Kegler s.r.o. jsem Excel používal už řadu let. Skutečnost, že jsem byl po řadu let zaměstnán zakládáním nových firem prakticky od nuly, přinesla i jednu nevýhodu. Nebylo od koho se učit, a tak jsem používal pouze základní funkcionality. V důsledku toho jsem všechny potřebné analýzy dělal jenom nárazově, protože zabrali spoustu času. Nedostatek dat musela nahradit intuice nebo jenom hrubé odhady. I vzhledem k výše uvedenému bylo kurz samotný pro mě více - méně nesrozumitelný, protože jsem ani nechápal smysl většiny funkcí včetně kontingenční tabulky. Naštěstí materiály, které doplňovaly kurz, byly velice dobře zpracované a já je použil jako učebnici pro samouky. Protože controlling je jenom malá část mých povinností, trvalo mi to několik měsíců, během nichž jsem si vypracoval controllingový systém, který je upravenou verzi systému popsaného v materiálech pro kurz. Od té doby mám v průběhu krátkého času přístup k analýzám dat, které mi předtím trvaly několik hodin. Musím ocenit především panem Keglerem navržený formát datového skladu a postupy dolování dat z toho skladu, které umožní vytvořit různé druhy analýz, užitečných pro rozhodování. Uvědomil jsem si zároveň, že nasazení různých informačních systémů (účetní systém, systém řízení kvality, restaurační systém, skladový systém) produkuje kontinuálně velké množství dat. Tyto data jsou ovšem sami o sobě nesrozumitelné, v různých oblastech vzájemně izolované a musí se pro účely řízení vhodně interpretovat. Systém datového skladu „Kegler“ osobně považuji za „univerzální překladač“, společný jazyk pro tyto informační systémy. Postupy dolování dat „Kegler“ zase produkují výstupy a data, které jsou pro mě to, k čemu slouží pilotovi letadla palubní přístroje. Tento controllingový systém založený na excelu nebo jemu podobný systém je podle mého názoru nutný „hardware“ pro praktické a efektivní využívání často opomíjeného, ale velice užitečného nástroje řízení – manažerského účetnictví. Rád bych ještě zmínil to, že práce s Excelem se mi stala téměř koníčkem a jsem častokrát nadšen důmyslem tvůrců i profesionálních školitelů a uživatelů. Osobně jsem přesvědčen, že podobný systém controllingu založený na excelu by mohly a měly mít i menší a střední firmy, které to s podnikáním myslí vážně.