Ing. Daniel Prostějovský

Deputy Operations Director, LeaseplanCZ

Můžete se nám v krátkosti představit a říci, v jaké společnosti pracujete?

Jmenuji se Daniel Prostějovský a pracuji ve firmě LeasePlan ČR, s.r.o. Do společnosti jsem nastoupil v roce 2003. LeasePlan ČR je největším poskytovatelem operativního leasingu automobilů v české republice. V současné době se staráme o více jak 18 000 vozidel a náš roční obrat se pohybuje okolo 2,5 miliardy Kč.

Jaké je Vaše pracovní pozice a k čemu využíváte Excel?

Již od počátku svého působení predikuji zůstatkové ceny a údržbové náklady vozidel. Časem k tomu přibylo oddělení prodeje vozidel po ukončení OL a nakonec i oddělení schvalování oprav, pneumatik, oddělení palivových karet a také náhradních vozidel. Dnešní funkce ve firmě je Deputy Operations Director, do češtiny zjednodušeně zástupce technického ředitele. Zpět ale k rizikovým položkám Operativního leasingu, tedy položkám, jejichž přesná velikost je známa vlastně až na konci operativního leasingu. Jejich profesionální odhad do budoucna je životně důležitý pro správné fungování firmy. Pro sledování a vyhodnocování těchto položek máme vlastními silami vyvinuté statistické metody. Statistická metoda je však jen jednou stranou mince. Řešili jsme vhodnou metodiku pro sběr dat a nějaký efektivní nástroj pro správu a řízení celého procesu. Přemýšleli jsme o mnohých firemních metodikách typu Business objects, což v jednoduchosti je manažerská aplikace poskytující různé statistické přehledy, avšak nakonec by to bylo nad možnosti aplikace ji pružně řídit a sestavovat statistiky, navíc s možností dopočtu různých pomocných veličin. A tak jsme nakonec vše postavili na Excelu jako zobrazovací jednotce a Accessu jako datovém skladu. K tomuto poznání však vedla poněkud delší cesta.

V minulosti jste se zúčastnil semináře Excelu se společností Kegler s.r.o. Nakolik jejich návody byly pro Vás inspirativní a zda si na jejich postupy vzpomenete ještě po letech?

Tady bych navázal na předchozí otázku. Kdyby mi někdo před lety řekl, že takové statistiky budou běžet pod Excelem, asi bych ho tehdy nebral vážně. Excel jsem samozřejmě používal již od dob vysoké školy, kdy jsem jej použil na výpočet žebra křídla (studoval jsem na ČVUT –letadlovou techniku) jako nosníku stálého napětí. Tehdy jsem však využil jen nepatrné možnosti aplikace. Dnes to hodnotím jako osudové setkání, když pod dojmem složitého úkolu, pro který bude nutné nastudovat mnoho nového, jsem se vydal na školení pořádané společností Kegler s.r.o. Do té doby jsem takových školení absolvoval již několik, proto jsem si mnoho nového nesliboval. Bylo to však o něčem úplně jiném. Na veškerých školeních, a od té doby jsem u firmy KC již absolvoval řadu kurzů), musím ohodnotit především dvě věci. Na osobě samotného p. Keglera, který je autorem kurzů, je zcela zřejmá obrovská praxe se sestavováním analytických postupů. Co je však na kurzech nejpřínosnější skutečností, kterou jiní nedokážou, je naprosto dokonalý pedagogický přístup k probírané látce. Oni Vás to prostě na praktickém příkladu ze života naučí. Posuďte sami, stanovení zůstatkových cen a údržbových nákladů je značně odlišné téma běžnému účetnictví, na který je kurz především zaměřen. Přesto pro nás vždy byly veškeré nabyté vědomosti zcela přenositelné do našeho oboru. Dnes společnost Kegler spolupracuje s LeasePlanem téměř na denní bázi. Časem totiž pochopíte, že i když Vás naučí opravdu hodně, jsou případy, kdy to musíte přenechat někomu, kdo se věcí zabývá léta. Potřebujete-li aplikaci k denním činnostem, s kterou pracuje víc lidí a to vše ještě v prostředí Citrixu, pak rádi přenecháte aplikaci někomu, pro koho je to denní chleba. K aplikaci zůstatkových cen a údržby jsme nakonec přidali i aplikaci na správu procesu prodeje vozidel po ukončení OL a evidenci vozidel na našem pracovišti Carnext, což je značkový bazar LeasePlanu. Diskuze při vývoji aplikací však má úplně jiný charakter, když víte, o čem mluvíte a dokážete si řešení rovnou představit.