Cíl vzdělávání

Umět si postavit vlastní reportingový systém Naučíte se všechny potřebné znalosti na jednom místě Získáte certifikát

„Projektant reportingových systémů“

Postupně ve dvouletém studiu se naučíte:
 • základní i velmi pokročilé metody strukturování a ukládání dat, vytvářet a systémově pojmenovávat jednotlivé stupně datových úložišť, pomocí maker zajistit jejich efektivní řízení a automatizaci
 • sofistikovaně přistupovat do databází s aktivní filtrací dat pomocí maker, MS Query a s využitím OLAP kostky
 • navrhovat, vytvářet a řídit číselníky; propojovat tyto číselníky a jejich analytické kódy na manažerské reporty
 • používat různé typy filtrací dat s neustálým důrazem na minimalizaci množství primárních dat v Excelu
 • využívat analytické nástroje Excelu jako jsou scénáře, drill-down analýza, pokročilé funkcionality kontingenčních tabulek (např. průřezy, výpočtová pole, výpočtové položky, kumulativní mezisoučty, atd.)
 • vytvářet plánovací formuláře pro tři typy firem (firma zabývající se prodejem výrobků/služeb, firma s krátkodobými zakázkami, firma se zakázkami projektového typu)
 • vytvářet velmi pokročilá makra, která například podle počtu položek (středisek, zakázek, plánovačů) budou plnit plánovací formuláře plánovacími daty a po jejich naplánování si makra tato data zpětně naimportují do datového úložiště
 • při importech odchytávat datové nečistoty, aby bylo možno vyloučit nekonzistenci dat a tím chybné údaje v reportech
 • na závěr studia si vytvoříme tři typy reportingových systémů, které budou mít povahu univerzálních šablon:
  1. obchodní firma s prodejem výrobků/služeb „ze skladu“ (kalkulace je na jednici produktu a je pro každého zákazníka stejná)
  2. firma realizující krátkodobé zakázky s dobou realizace do dvou let (kalkulace je prováděna podle předem stanoveného kalkulačního vzorce/schéma, ale hodnota nákladů se kalkuluje speciálně na každou zakázku)
  3. firma realizující dlouhodobé zakázky projektového typu (kalkulace se vytváří na míru dle potřeby zakázky a kalkulační schéma je naprosto originální pro každou zakázku)
Všechny tyto reportingové systémy (šablony) budou obsahovat:
 • několik stupňů datových úložišť s důrazem na minimalizaci primárních dat v Excelu
 • vybudovaný systém importních dotazů do databáze s možností importovat data s použitím aktivně řízených filtrů a agregací
 • modelové reporty postavené na nejmodernějších analytických funkcionalitách a prezentačních schopnostech Excelu (událostní makra, dynamické modelování, metody konsolidace vypočtených dat na jednom prezentačním listu, publikování na SharePointu, minigrafy apod.)
 • plánovací formuláře sestavené přesně dle potřeb typu firmy (obchodní data/realizace krátkodobých zakázek/realizace dlouhodobých zakázek)
 • ukázku práce s kompletním reportovacím procesem: import dat z databáze – příprava plánovacích dat – vlastní plánování – kontrola plánování – konsolidace plánů do datového uložiště – doplnění analytických kódů z číselníků - reporty