Cílová skupina

Vzdělávací cyklus Excel – navrhování reportingových systémů je určen především pro:

  • finanční ředitele zajišťující firemní reporting
  • vedoucí controllingových/analytických útvarů, kteří řídí tým analytických pracovníků
  • pracovníky, kteří projektují, navrhují a optimalizují reportingové procesy
  • pracovníky, jež jsou odpovědní za efektivní reporting ve firmě
  • pracovníky controllingových/analytických útvarů, kteří vytváří analytické a reportingové systémy

Dále je určitě určen pro pracovníky, kteří s Excelem pracují více jak 50 % pracovního času a je tedy pro ně jeden z hlavních pracovních nástrojů.