Metodika výuky

Studium Probíhá kombinovanou formou, které je rozčleněno na 5 relativně oddělených fází (etap). Každá fáze obsahuje:

  • výukový seminář pod vedením lektora (konzultanta z praxe) v rozsahu 2 dnů
  • CD s aplikačními příklady
  • textový manuál k příkladům
  • následně si účastník bude sám implementovat aplikační příklady z kurzu ve své firmě (příklady je možno okamžitě uplatnit v analytické praxi, není třeba čekat na další kurz)
  • audit znalostí dané etapy, kdy účastník prokáže formou testovacího příkladu připravenost na další etapu

Rychlost výuky si řídí účastník sám. Je především závislá na množství času, kterého je schopen tomuto tématu účastník věnovat. Nicméně je nutno předpokládat, že zvládnutí každé etapy bude vyžadovat minimálně několik měsíců času. V našem výukovém procesu totiž nejde pouze o to si „projít příklady“, ale aplikovat předané know-how ve své firemní praxi. Nutno počítat s tím, že každá etapa obsahuje asi 50 excelovských poměrně náročných dovedností a této náročnosti i odpovídají testovací příklady.

V testech žádném případě nejde o zakliknutí z předem předpřipravených možností, ale v každém testu musí účastník prokázat schopnost samostatného provádění analýz. Musí umět si sám vybrat vhodnou funkcionalitu pro daný typ úkolu a tuto funkcionalitu je schopen si vybrat až po určité praxi s daným typem úloh. Pokud si pro řešení vybere nevhodnou komponentu, pak daný úkol v časovém limitu nestihne.

Potřebujete poradit?


Monika Ondrušková-Keglerová
 778 700 767
 ondruskova.keglerova@kegler.cz