Poradenství

Naším hlavním cílem u našich zákazníků je pomocí optimalizace reportingových procesů docílit co nejvyšší efektivity při tvorbě analýz. Tohoto cíle jsme schopni dosáhnout jednou ze tří možných forem spolupráce:
 • jednorázové konzultace zaměřené na automatizaci v Excelu
 • naimplementovat uživatelsky otevřené řešení reportingu v Excelu
 • dodat a naimplementovat robustní reportingový systém KeMIS napojený na databázi SQL Server

V praxi realizujeme všechny tři varianty a je čistě na zákazníkovi, která z nich se nejvíce přibližuje jeho očekávání.

Jednorázové konzultace zaměřené na automatizaci v Excelu

Jsme schopni Vám nabídnout konzultace v Excelu v ceně 10 000 Kč/člověkoden včetně cestovného. Cílem těchto konzultací je pomoci vyřešit konkrétní problémy zákazníka, ukázat a naimplementovat automatizační funkcionality Excelu. Konzultace může probíhat formou školení nebo formou implementační práce nebo kombinací obou forem. Zákazník si může sám určovat, jaká forma konzultace by byla pro něj nejvhodnější. Rozsah konzultací není dopředu stanoven a záleží na zákazníkovi, kolik dnů si bude chtít objednat. V tomto případě si může zákazník objednávat každý den jednotlivě.

Implementace uživatelsky otevřeného řešení reportingu v Excelu

Druhá forma spolupráce je formou objednání tří dnů na jednu objednávku za cenu 3x10 000 Kč (tedy celkem 30 000). V rámci těchto tří dnů jsme schopni vystavět jádro reportingového systému, tedy provést následující práce:

 • vzít jednorázově zkušební vzorek dat a vytvořit z něj datové struktury (součástí není čištění datových nečistot ve vstupních datech ani kontrola těchto dat na číselníky)
 • vytvořit prototypy číselníků zatřiďovacích kódů, účtů nebo jiných položek (mohou to být výrobky, pracovníci nebo jiné - podle toho, o jaký typ reportů se jedná)
 • vytvořit jeden ukázkový report „téměř na hotovo“ i s ovládacími prvky, aby si zákazník vytvořil představu o budoucí podobě reportů, které bude požadovat
 • vytvořit a ukázat další typy možných výstupů formou ad-hoc dotazů (především formou kontingenčních tabulek), aby si zákazník vytvořil představu, jaký typ informací bude schopen z datových struktur získat
 • nabídku cenového rozpočtu na automatizaci reportingu (vytvoření importních procedur, plnohodnotné číselníky, doladění datových struktur, vytvoření reportů, formuláře plánování, proces plánování atd. – podle toho, co budete požadovat)

Tato varianta je obecně výhodnější než ta první. Kromě toho, že zaplatíte pouze tři dny, ve skutečnosti získáte větší množství práce, protože zcela běžně na tomto typu projektu odvedeme daleko větší množství práce, než jsou objednané tři dny. Dále my jako dodavatelé na rozdíl od první varianty se zavazujeme opravdu ke konkrétním výsledkům. Tyto výsledky budete moci dále využít bez závazku další spolupráce s naší společností. „Riziko“ pro Vás představuje opravdu pouze těch 30 tis. Kč, což je ve srovnání s potencionálními přínosy, které můžete získat, skutečně přiměřená cena. Ale především budete moci bez jakéhokoliv dalšího závazku otestovat naši práci a její přínosy pro Vaši společnost. Budete schopni na základě prezentace na Vašich datech a na Vašich problémech si představit, jak by Váš reporting mohl vypadat po jeho zásadní optimalizaci.

Dodání a implementace robustního reportingového systému KeMIS napojeného na databázi SQL Server

Abychom pro Vás mohli připravit zákaznicky cílenou prezentaci tohoto způsobu řešení, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku. Tento dotazník má povahu analýzy Vašich současných reportingových procesů i Vašich budoucích potřeb. Následně bychom si dovolili Vám nabídnout termín schůzky. Na této schůzce bychom na základě vyplněných informací představili naše možnosti při řešení Vašeho reportingu.

 • 1/4 - Kontaktní údaje o Vaší společnosti
 • 2/4 – Popis Vaší společnosti (organizační struktura, způsob řízení nákladů, atd.)
 • 3/4 - Rozsah a způsob provádění analýz (datové zdroje; způsob uložení dat; tvorba výhledů; způsob plánování; počet plánovačů; typ reportů, které mají být předmětem optimalizace, atd.)
 • 4/4 – Očekávaný rozsah změn (Vaše očekávání a představy)
http://www.kegler.cz/rs/dotaznik.aspx