Vzdělávání

Firma Kegler pro Vás připravila unikátní projekt vzdělávacího cyklu: Excel – navrhování reportingových systémů

Co je vlastně reportingový systém:

Reporting je soubor vnitropodnikových výkazů a zpráv, který se využívá nejen ke kontrole a vyhodnocování dosavadního vývoje hospodaření, ale také k plánování a rozhodování o opatřeních ke zlepšování výkonnosti podniku jako celku i jeho organizačních a odpovědnostních jednotek. (upraveno doc. Ing. Otakar Machač, CSc). A my pod pojmem reportingový systém chápeme souhrn softwarových nástrojů, které nám umožňují tyto výkazy, zprávy a plány efektivně vytvářet.

Některé firemní reportingové systémy jsou nevhodně navrženy a práce s nimi představuje pro analytika neúměrnou pracnost. Data jednotlivých let nebo plánovacích verzí bývají „roztroušeny“ na různých místech a nejčastěji v mnoha sešitech či listech souborů Excelu. Kromě toho data každého roku bývají uloženy v odlišné struktuře podle toho, jak se postupně rozšiřují znalosti uživatelů, nebo jako se v čase vyvíjí potřeby dané firmy. Výsledkem potom může nastat situace, kdy i při jednoduchém srovnání dvou po sobě následujících let musí analytik velkou část své pracovní kapacity strávit pracným vyhledáváním dat a následně jejich neméně pracnou konverzí do stejné struktury, aby opravdu mohl srovnávat odpovídající údaje.

Vzdělávací cyklus Excel– navrhování reportingových systémů si klade za cíl výrazně omezit tyto neproduktivní činnosti analytika jako je vyhledávání a přetáčení dat a využít jeho schopnosti na produktivní činnosti jako je například vývoj nových reportů, hlubší analýzy nebo kvalitnější komentáře pro management společnosti.

Prostředkem k tomu je návrh vysoce sofistikovaného reportingového systému, ve kterém budou uplatněny desítky automatizačních technik a funkcionalit, které Excel ve spojitosti s databází umožňuje.

Potřebujete poradit?


Monika Ondrušková-Keglerová
 778 700 767
 ondruskova.keglerova@kegler.cz